Preskočiť navigáciu

Antikvariát > Umenie > Literatúra

Umenie / Literatúra

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ďalej »

[ Zobraz s náhľadmi ]
 1. Mácha Karel Hynek, ...a jen země je má, Naše Vojsko, 1973, 2,76 €, Pridaj do košíka Kúpiť
 2. Romušiková Katka, ...všetko má svoj čas..., Brix, 2008, 5,23 €, Pridaj do košíka Kúpiť
 3. Uhrin Pavol, Album literárnych pamiatok na Slovensku, Matica slovenská, 1983, 3,61 €, Pridaj do košíka Kúpiť
 4. Kolektív autorov, Almanach Autorů 1, Scéna, 1990, 1,43 €, Pridaj do košíka Kúpiť
 5. Kolektív autorov, Almanach labyrint 1992, Primus, 1992, 1,90 €, Pridaj do košíka Kúpiť
 6. Dvořák Joachim a kolektív, Almanach labyrint 1994, Labyrint, 1994, 1,90 €, Pridaj do košíka Kúpiť
 7. Kolektív autorov, Almanach světové literatury, Odeon, 1986, 2,76 €, Pridaj do košíka Kúpiť
 8. Pokrivčák Anton, Americká imaginácia, Vydavateľstvo Michala Vaška, 2005, 3,33 €, Pridaj do košíka Kúpiť
 9. Jurík Ľuboš, Americké dialógy, Tatran, 1993, 3,80 €, Pridaj do košíka Kúpiť
 10. Petrus, Gašparík, Mazák, Antológia realistickej literatúry, SPN, 1983, 3,71 €, Pridaj do košíka Kúpiť
 11. Kolektív autorov, Antologie anglické literatury, SPN, 1984, 4,66 €, Pridaj do košíka Kúpiť
 12. Maurois André, Ariel alebo život Shelleyho, Tatran, 1988, 3,80 €, Pridaj do košíka Kúpiť
 13. Kubín Václav, Ars poetica, Československý spisovatel, 1976, 4,28 €, Pridaj do košíka Kúpiť
 14. Kolektív autorov, Aspekt 1/1996, Aspekt, 1996, 1,43 €, Pridaj do košíka Kúpiť
 15. Kolektív autorov, Aspekt 2/1999, Aspekt, 1999, 1,43 €, Pridaj do košíka Kúpiť
 16. Turay Štefan, August Horislav Škultéty, Pipex, 2010, 7,60 €, Pridaj do košíka Kúpiť
 17. Čivrný Lumír a kolektív, Básnický almanach 1955, SNKLHU, 1956, 1,81 €, Pridaj do košíka Kúpiť
 18. Noha Jan a kolektív, Básnický almanach 1957, SNKLHU, 1958, 1,81 €, Pridaj do košíka Kúpiť
 19. Branislav František, Básnický almanach 1958, SNKLHU, 1958, 2,38 €, Pridaj do košíka Kúpiť
 20. Kostrhun Jan, Beseda se čtenáři, Československý spisovatel, 1987, 2,76 €, Pridaj do košíka Kúpiť
 21. Pračka B. a kolektív, Bezručuv proces, Krajské nakladatelství v Ostravě, 1964, 3,42 €, Pridaj do košíka Kúpiť
 22. Kolektív autorov, Bibliografia 1955-2002, Magyar Művelődési Intézet Nemzetiségi Osztály, 2002, 1,43 €, Pridaj do košíka Kúpiť
 23. Javorčíková Anna, Bibliografia 2., SPN, 1976, 3,23 €, Pridaj do košíka Kúpiť
 24. Telgársky Jozef, Bibliotheca Čaplovičiana 1839 - 1979, Hviezdoslavovo múzeum, 1979, 3,99 €, Pridaj do košíka Kúpiť
 25. Telgársky Jozef, Bibliotheca Čaplovičiana 1839 - 1979, Hviezdoslavovo múzeum v Dolnom Kubíne, 1979, 3,99 €, Pridaj do košíka Kúpiť
 26. Neruda Jan, Binokl na očích, v ruce húl, Mladá Fronta, 1974, 2,76 €, Pridaj do košíka Kúpiť
 27. Tužinský Ján, Bledomodrý svet, Národné lit. centrum, 1998, 1,36 €, Pridaj do košíka Kúpiť
 28. Otruba Mojmír, Božena Němcová, Svobodné slovo, 1964, 3,33 €, Pridaj do košíka Kúpiť
 29. Kolektív autorov, Bratstvo - zborník reportáží, Práca, 1981, 2,76 €, Pridaj do košíka Kúpiť
 30. Frank Bruno, Cervantes, SPKK, 1962, 1,71 €, Pridaj do košíka Kúpiť
 31. Tichá Zdeňka, Cesta starší české literatury, Panorama, 1984, 4,75 €, Pridaj do košíka Kúpiť
 32. Slobodník Dušan, Cesty k próze, Tatran, 1981, 5,61 €, Pridaj do košíka Kúpiť
 33. Vantuch Anton, CH.-L.Montesquieu, zápas o dielo, Pravda, 1977, 2,76 €, Pridaj do košíka Kúpiť
 34. Brewer Derek, Chaucer a jeho svět, Odeon, 1988, 5,70 €, Pridaj do košíka Kúpiť
 35. Seydl Zdeněk, Co jsem viděl a slyšel v trávě, Československý spisovatel, 1965, 7,41 €, Pridaj do košíka Kúpiť
 36. Hoffmeister Adolf, Čas se nevrací), Československý spisovatel, 1965, 3,42 €, Pridaj do košíka Kúpiť
 37. Nový Karel, Čas, který zpívá, Českoslov. spis., 1960, 1,14 €, Pridaj do košíka Kúpiť
 38. Světlá Karolina, Časové ohlasy, SNKLU, 1958, 4,32 €, Pridaj do košíka Kúpiť
 39. Novák Arne, Česká literatura a národní tradice, Blok, 1995, 5,61 €, Pridaj do košíka Kúpiť
 40. Buriánek František, Česká literatura první poloviny XX. století, Československý spisovatel, 1981, 2,09 €, Pridaj do košíka Kúpiť
 41. Hvížďala Karel, České rozhovory ve světě, Československý spisovatel, 1992, 2,76 €, Pridaj do košíka Kúpiť
 42. Kolektív autorov, Čeští spisovatelé 19. století, Československý spisovatel, 1971, 2,00 €, Pridaj do košíka Kúpiť
 43. Blahynka M. a kolektív, Čeští spisovatelé 20. století, Československý spisovatel, 1985, 7,89 €, Pridaj do košíka Kúpiť
 44. Šťastný Radko, Čeští spisovatelé deseti století, SPN, 1974, 1,43 €, Pridaj do košíka Kúpiť
 45. Šťastný Radko, Čeští spisovatelé deseti století, SPN, 1974, 2,57 €, Pridaj do košíka Kúpiť
 46. Jílek František, Čeština je jazyk vtipný, Mladá fronta, 1958, 3,04 €, Pridaj do košíka Kúpiť
 47. Kuchař J., Utěšený S., Čeština všední i nevšední, Academia, 1972, 3,80 €, Pridaj do košíka Kúpiť
 48. Štrasser Ján, Čítam..., F.R. and G., spo. sr.o., 2012, 4,56 €, Pridaj do košíka Kúpiť
 49. Kováčik Peter, Čítanie pre každého, Bradlo, 1991, 2,38 €, Pridaj do košíka Kúpiť
 50. Kolektív autorov, Čítanie zo svetovej literatúry, Mladé letá, 1960, 2,97 €, Pridaj do košíka Kúpiť
 51. Minárik Jozef a kol., Čítanka 1., SPN, 1986, 0,95 €, Pridaj do košíka Kúpiť
 52. Petrus Pavol a kolektív, Čítanka 2., SPN, 1989, 0,95 €, Pridaj do košíka Kúpiť
 53. Tomčík Miloš, Kasáč Zdenko, Čítanka 3., SPN, 1974, 1,24 €, Pridaj do košíka Kúpiť
 54. Beran / Kasáč, Čítanka 3., SPN, 1988, 0,95 €, Pridaj do košíka Kúpiť
 55. Ihnátková Natália a kolektív, Čítanka 3., Litera, 1995, 2,85 €, Pridaj do košíka Kúpiť
 56. Mazák , Mazáková, Čítanka 4., SPN, 1988, 0,50 €, Pridaj do košíka Kúpiť
 57. Dvořák Karel a kolektív, Čítanka pre 2. ročník gymnázií a SOŠ, VKU, 2009, 1,60 €, Pridaj do košíka Kúpiť
 58. Stříbrný Zdeněk, Dějiny anglické literatury 1., Academia, 1987, 6,65 €, Pridaj do košíka Kúpiť
 59. Stříbrný Zdeněk, Dějiny anglické literatury 2., Academia, 1987, 5,70 €, Pridaj do košíka Kúpiť
 60. Vlček Jaroslav, Dějiny české literatury I-II., Československý spisovatel, 1951, 8,36 €, Pridaj do košíka Kúpiť
 61. Hrabák, Dějiny české literatury I., ČSAV, 1959, 7,60 €, Pridaj do košíka Kúpiť
 62. Pohorský Miloš, Dějiny české literatury III., ČSAV, 1961, 7,60 €, Pridaj do košíka Kúpiť
 63. Fischer Jan O., Dějiny francouzské literatury 19. a 20. stol., Academia, 1981, 14,16 €, Pridaj do košíka Kúpiť
 64. Fischer Jan O., Dějiny francouzské literatury 19. a 20. stol. 3., Academia, 1979, 14,16 €, Pridaj do košíka Kúpiť
 65. Jakubec Jan, Dějiny literatury české (I. - II.), Jana Laichtera, 1929, 19,00 €, Pridaj do košíka Kúpiť
 66. Jakubec J., DĚJINY LITERATURY ČESKÉ II., Jana Laichtera, 1934, 3,52 €, Pridaj do košíka Kúpiť
 67. Vlček Jaroslav, Dejiny literatúry slovenskej, SVKL, 1953, 7,89 €, Pridaj do košíka Kúpiť
 68. Šťastná Helena, Dějiny ruského a sovětského tisku, Novinář, 1985, 4,37 €, Pridaj do košíka Kúpiť
 69. Chmel Rudolf, Dejiny v dejinách, Slovenský spisovateľ, 1981, 1,90 €, Pridaj do košíka Kúpiť
 70. Kolektív autorov, Depeše z konce tisíciletí: korespondence Vítězslava Nezvala, Československý spisovatel, 1981, 2,28 €, Pridaj do košíka Kúpiť
 71. Professor Dr. Geerdts Hans Jürgen, Deutsche Literaturgeschichte in Einem Bans, Volk und Wissen Volkseigener Verlag, 1971, 4,66 €, Pridaj do košíka Kúpiť
 72. Jan z Rabštejna, Dialogus, Matice česká - Orbis, 1946, 3,99 €, Pridaj do košíka Kúpiť
 73. Patáková Marta, Rýzková Anna, Diktáty a pravopisné cvičenia, SPN, 1971, 2,66 €, Pridaj do košíka Kúpiť
 74. Nepil František, Dobré a ještě lepší jitro, SNTL, 1990, 1,43 €, Pridaj do košíka Kúpiť
 75. Nepil František, Dobré a ještě lepší jitro, Novinář, 1983, 1,71 €, Pridaj do košíka Kúpiť
 76. Drug Štefan, Dobrý deň, človek..., Slovenský spisovateľ, 1983, 4,66 €, Pridaj do košíka Kúpiť
 77. Maurois André, Don Juan alebo Byronov život, Slovenský spisovateľ, 1981, 2,09 €, Pridaj do košíka Kúpiť
 78. Maurois André, Don Juan alebo Byronov život (bez obalu), Slovenský spisovateľ, 1981, 1,43 €, Pridaj do košíka Kúpiť
 79. Exley Helen, Drž sa, dievča, Slovart, 2007, 3,80 €, Pridaj do košíka Kúpiť
 80. Šalda F. X., Duše a dílo, Melantrich, 1947, 2,76 €, Pridaj do košíka Kúpiť
 81. Jilemnický Peter, Dva roky v krajine sovietov, Pravda, 1952, 3,80 €, Pridaj do košíka Kúpiť
 82. Kolektív autorov, Dvanáct nesmrtelých, Mladá fronta, 0, 3,80 €, Pridaj do košíka Kúpiť
 83. Čižmárik Rudolf, Dvojaký život, Alexandra, 2004, 2,09 €, Pridaj do košíka Kúpiť
 84. Vlašínová Drahomíra, Eliška Krásnohorská, Melantrich, 1987, 3,04 €, Pridaj do košíka Kúpiť
 85. Rosenbaum Karol a kolektív autorov, Encyklopédia slovenských autorov II., Obzor, 1984, 7,60 €, Pridaj do košíka Kúpiť
 86. Rosenbaum Karol a kolektív autorov, Encyklopédia slovenských spisovateľov 2. P-Ž, Obzor, 1984, 7,60 €, Pridaj do košíka Kúpiť
 87. Juríček Ján a kolektív, Encyklopédia spisovateľov sveta, Obzor, 1987, 5,70 €, Pridaj do košíka Kúpiť
 88. Hvišč Jozef, Epické literárne druhy v slovenskom a poľskom romantizme, SAV, 1971, 4,18 €, Pridaj do košíka Kúpiť
 89. Nezval Vítězslav, Eseje a projevy po osvobození, Československý spisovatel, 1976, 3,80 €, Pridaj do košíka Kúpiť
 90. Felix Jozef, Európske obzory, Slov.spis., 1989, 3,99 €, Pridaj do košíka Kúpiť
 91. Vančura Z. a kolektív, Evropské literatury 1945 - 1958, Orbis, 1959, 1,90 €, Pridaj do košíka Kúpiť
 92. Pospíšil, Bálent, Exlibris na Slovensku, Matica slovenská, 1947, 18,05 €, Pridaj do košíka Kúpiť
 93. Bronnen Arnolt, Ezop, SNKLU, 1962, 2,47 €, Pridaj do košíka Kúpiť
 94. Kagarlickij Julij, Fantastika, utopie, antiutopie, Panorama, 1982, 2,66 €, Pridaj do košíka Kúpiť
 95. Simonov / Erenburg, Frontové noviny, Pravda, 1985, 1,71 €, Pridaj do košíka Kúpiť
 96. Simonov / Erenburg, Frontové noviny, Pravda, 1985, 2,09 €, Pridaj do košíka Kúpiť
 97. Liehm A. J., Generace, Československý spisovatel, 1988, 2,85 €, Pridaj do košíka Kúpiť
 98. Šikula / Bodacz, Generačné portréty I. - Premeny ohňa, Národné lit. centrum, 1997, 0,85 €, Pridaj do košíka Kúpiť
 99. Šikula / Bodacz, Generačné portréty II. - Skrytá galéria, Národné lit. centr., 1998, 1,44 €, Pridaj do košíka Kúpiť
 100. Hamšík Dušan, Génius prúměrnosti, Českoslov. spis., 1967, 2,38 €, Pridaj do košíka Kúpiť

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ďalej »